search

Wosinsky Mór 1899-1907

Római katolikus pap, régész, múzeumigazgató. Lengyel nemesi család sarja. Pappá szentelése után (1877) segédlelkészként (Gödre), káplánként (Apar), majd plébánosként (Lengyel, Závod, Szekszárd belváros) szolgált.

Wosinsky Mór (Tolna 1854- Szekszárd 1907)

Igazgató: 1899-1907

Római katolikus pap, régész, múzeumigazgató. Lengyel nemesi család sarja. Pappá szentelése után (1877) segédlelkészként (Gödre), káplánként (Apar), majd plébánosként (Lengyel, Závod, Szekszárd belváros) szolgált. 1895-ben Tolna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának ülésén felajánlotta saját, ötezer darabból álló, illetve Apponyi Sándor régiséggyűjteményét múzeumalapítás céljára. Ezzel Szekszárdon megalakult Tolnavármegye Múzeuma, Wosinsky elnökletével pedig a Vármegyei Múzeumi Bizottság.

1899-ben nyitották meg az első kiállítást, melyet a gimnázium néhány termében helyeztek el. 1901-re a múzeum önálló épületet kapott és elkészült a ma is álló múzeumpalota. Lengyelben, Apponyi Sándor hatására fordult érdeklődése a régészet felé. Több külföldi tanulmányúton is részt vett (többek között Skandinávia, Görögország, Egyiptom, Zichy Jenő közép-ázsiai expedíciója). Első ásatását Szárazpusztán (ma: Szárász, Baranya megye), legfontosabb feltárását 1882-1889 között a Lengyel község határában fekvő „Töröksánc”-on végezte. Több magyar és idegen nyelvű szakmai ismertetést is közölt. Jelentős múzeumszervező tevékenysége is, amelyben nagy hangsúlyt fektetett a múzeum közművelődési tevékenységére is. A múzeumok és könyvtárak országos felügyelőjévé nevezték ki 1901-ben.

Több magyar és külföldi tudományos társaság tagjává választották: 1889-ben az MTA Archaeológiai Bizottságának, 1890-ben a müncheni Antropológiai Társulatnak, 1891-ben pedig a római Arcadia Akadémiának. 1902-ben az MTA levelező tagjává választották. Az Országos Etnographiai Társulatban a paleantológiai osztály előadója. A szekszárdi múzeum 1989-től viseli nevét.

 

Főbb művei:

 • Leletek a lengyeli őskori telepről (Archaeológiai Közlemények, XIV., 1885.; XVI., 1889.)
 • Keleti utam emlékei (1888)
 • A bonyhádvidéki bronzlelet (Archaeologiai Értesítő, 1890)
 • A kaposvölgyi népvándorláskori üst (Archaeologiai Értesítő, XI., 1891)
 • A závodi sírmező (Archaeologiai Értesítő, XVI., 1896)
 • Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. I-II. (1896)
 • Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége (1904)

 

Összeállította: Hucker Veronika

 • www.womm.hu
 •  • 
 • 2023 © Copyright
 •  • 
 • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.03 másodperc