search

Hadnagy Albert 1930-1933

Történész, levéltáros, levéltári- és múzeumigazgató. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, Budapesten az Eötvös József Collegiumban diplomázott történelemből.

Hadnagy Albert (Dálnok 1901- Szekszárd 1967)

Igazgató: 1930-1933

Történész, levéltáros, levéltári- és múzeumigazgató. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, Budapesten az Eötvös József Collegiumban diplomázott történelemből. Az egyetem elvégzése után 1925-1927 között állami ösztöndíjjal folytatta tanulmányait a bécsi Magyar Történeti Intézetben. Ez időszak alatt végzett levéltári kutatásokat a bécsi Staatsarchivban. Itt gyűjtötte össze többek között az 1790/91. évi erdélyi országgyűlés levéltári adatait. Károlyi Árpád történetíró megbízásából vett részt a Batthyány-kormány okirattárának gyűjtési és másolási munkálataiban. Szekfű Gyula munkatársaként elkészítette a „Magyar államnyelv” című munkájának az indexét. 1926-tól Tolna vármegye főlevéltárosa volt. Szekszárdra érkezése után belefogott a világháború által feldúlt levéltár anyagának újbóli rendezésébe, illetve a háborús levéltári és könyvtári pusztítások után könyvtári és levéltári begyűjtést végzett a megyében. Történelmi kutatásának egyik fő témája Liszt Ferenc Tolna megyei szereplése és Háry János történelmi alakja volt.

 

Főbb művei:

 • Jegyzetek Rácegrespuszta múltjához (1960)
 • A török világ Őcsényben (1956)
 • II. Rákóczi Ferenc és kora a Szekszárdi Állami Levéltár iratainak tükrében (1957)
 • Tanulmányok Tolna megye parasztságának XVIII. századi történetéből (Sárköz folyóirat, 1956)
 • Ki volt Háry János? (1965)
 • Tolna megye szabadságharcos népköltészeti hagyományai (Sárköz, 1956)
 • Tolna vármegye levéltárának pusztulása a II. világháború során (Levéltári Szemle, 1963

 

Összeállította: Hucker Veronika

 • www.womm.hu
 •  • 
 • 2023 © Copyright
 •  • 
 • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.01 másodperc