search

Novák József 1946-1951

Tanár, régész, múzeumigazgató. Egyetemi tanulmányait a debreceni egyetem orvosi karán kezdte, majd a bölcsészkaron diplomázott régészetből, illetve latin-történelem tanári diplomát szerzett.

Novák József (Nyírmada 1910- Budapest 1986)

Igazgató: 1946-1951

Tanár, régész, múzeumigazgató. Egyetemi tanulmányait a debreceni egyetem orvosi karán kezdte, majd a bölcsészkaron diplomázott régészetből, illetve latin-történelem tanári diplomát szerzett. 1940-ben a debreceni egyetem könyvtárában volt gyakornok, majd 1941-ben a kolozsvári egyetem Régészeti Tanszékén tanársegéd. 1946-1951 között a szekszárdi múzeumot vezette és Tolna megye szabadművelődési felügyelőjeként dolgozott. 1952-1958 között a dombóvári Apáczai Csere János Tanítóképző tanára és megyei történelem szakfelügyelője volt. 1958-1980 között a Népművelési Intézet munkatársaként dolgozott nyugdíjazásáig.

A szekszárdi múzeumban töltött évei alatt elkezdte a 2. világháború okozta károk utáni helyreállítási munkálatokat. Eltakaríttatta az épületromokat, megkezdték a megmaradt szakanyag újrarendezését. 1947-től egy-egy megtisztított teremben időszaki kiállításokat rendeztek. 1951-ben állandó kiállítás létesült. Kolozsvárott és Tolna megye területén (Szekszárd-Csatár téglagyár, ágostonpusztai korarézkori temető stb.) több ásatást vezetett. Kutatásaiban Erdély történetével, Tolna megye illetve Szekszárd múltjával, a Tanácsköztársaság művelődéspolitikájával, népművelés-történettel foglalkozott. A tanítás mellett Horatius verseit fordította magyarra, melyek könyv formájában 1957-ben jelentek meg. A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságában a honismereti képzés, továbbképzés felelős irányítója volt.

 

Főbb művei:

  • Szekszárd város neve és eredete (1949)
  • A magyar népművelés története I. 1772-1919. Egyetemi jegyzet (1975)
  • Elgondolások a honismereti képzés és továbbképzés fejlesztéséről (Honismeret, 1977)
  • A Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Egyetemi jegyzet (1985)

 

Összeállította: Hucker Veronika

  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2024 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.05 másodperc