search

2013. május - Egyedi muzeális, restaurált könyvtári kötet2013. május - Egyedi muzeális, restaurált könyvtári kötet

WMMM Régi könyvek gyűjteménye Ltsz.: id.K-13/4381   ERASMUS, Desiderius Rotterdamus (1466-1536) Adagiorum Chilia êêDES DES. ERASMI ROTERODAMI êêQUATUOR CUM DIMIDIA EX POSTREMA AUTORIS RECOGNITIONE. In hac aeditione, prioribus tribus Indicibus subiunctus est quartus nouus… êê BASILEA êêM.D.LI. êê(PER HIERONYMUM FROBENIUM, et Nicolaum Episopium, Mense Martio, ê) lapsz. 1071   A mű adatai, eredeti állapota Kiadó: Hieronymus Frobenius Kiadás helye, ideje: Basel, 1551. év Típusa: Egészbőrkötésű nyomtatott könyv Kötés anyagai: Vaknyomással díszített egészbőrkötés, fatáblás, rézkapcsokkal (fatáblák és csatok hiányoznak) A bőrborító nagyon sérült, kopott volt, gerincnél, sarkoknál nagy hiányok álltak fent. Az ívek 4 duplabordára voltak varrva, a fűzés több helyen felbomlott. A lapok penésztől voltak gyengék, az első és hátsó íveknél nagyobb hiányok látszottak. Az egész köteten, különböző helyeken, nagyméretű szúrágások futottak végig. Könyvlapok anyagai: Rongypapír Íróanyagok: Nyomtatott könyvlapok, kéziratos bejegyzésekkel Mérete: 354 x 240 x 97 mm Lapok száma: 1071 nyomtatott, 48 lap (szám nélkül), 2 lap kéziratos   Hivatkozás BEZZEL, Irmgard: Erasmus Drucke des 16. Jahrunderts. Stuttgart: Hiersemann, 1979. (No.88.)   A restaurált muzeális értékű kötet közmondások gyűjteményét tartalmazza, szellemes és tanulságos magyarázatokkal. A címoldalon „báró Jeszenszky László ajándéka” feliratú bélyegző található. A magyar tulajdonos a 17-18. században megjegyzéseket, pl. magyar nyelvű közmondásokat írt a latin szöveg mellé vagy a lapszélekre. A kötet 1 lapos, 17. századi kézírásos mellékletet is tartalmaz. Frobenius nyomdájában készült, aki korának leghíresebb nyomdásza volt. Kiadásilag ritka, német nyelvterületen 10 példány található. Jelen tudomásunk szerint Magyarországon nincs belőle, OSZK-nak sincs meg ez a kiadás.   Az elvégzett restaurálás rövid leírása   A kötet fertőtlenítése gázzal az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében készült. A könyvtestet óvatos lapokra bontás mellett ecsettel és porszívóval oldalanként portalanították. A szakadások összefogása, hiányok pótlása különböző vastagságú, hosszúszálú, japán rostpapírok felhasználásával és kézi javítással készült. A kötet elején és végén 20 ív, valamint a kötet közepén 19 ív lapjainál a hiánypótlást követően a papíranyag megerősítése utánenyvezéssel és 9 g súlyú fátyolpapír egyoldali kasírozásával készült. A papírlapok szikkadás után szívópapírok és kartonok között lenehezítve préselődtek. A restaurált lapok újbóli ívekbe rendezése után az eredeti készítési technika szerint, az ívek fűzése duplabordára varrással történt. A könyvtest faprésbe rögzítése után a gerincrész megerősítése a bordaközök papírral, majd vászonnal történő kasírozásával készült el. Az oromszegés kenderspárga alapra, két tűvel, kétszínű hímző cérnával történt. A könyvtáblákat bükkfából (a csatok, a bőrszíjak és a táblán átfűzött bordazsinegek helye) faragták és vésték. Az új egészbőrkötés kecskebőrből készült, melyre a restaurált korabeli kötésbőr eredeti helye szerint visszakerült. Száradás után a csatokat és a bőrszíjakat rézlemezzel rögzítették a táblához, illetve szögelték. A restaurált reneszánszkötésű kötet részére gerincrészen nyitott védőtok készült, melynek anyaga savmentes karton. A restaurálást az OSZK munkatársai végezték 2005-ben.   Szöveg: Hucker Veronika Fotók: OSZK restaurátor munkatársai (Dr. Velencei Katalin, Czigler Mária, Kirics Márta) Grafika: Frankné Sági Apollónia
  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.04 másodperc