search
  • Karikás ostor nyele
A karikás ostor rövid nyelű, kenderkötélből és szíjból font, hosszú sudarú állatterelő eszköz. Két részből, a tulajdonképpeni ostorból – amely szíjból készül – és a rövid, rendesen alkar hosszúságú, gyakran díszített nyélből áll. Nevét az ostor több tagból álló nyaki részét összekapcsoló réz- vagy vaskarikákról kapta. A pásztorok maguk készítették az általában 35-40 cm hosszú, henger vagy hasábalakú, az egyik végén, vastagabbra faragott nyelet. Az ünnepi díszként használt karikások nyelét faragással, rézverettel, ólomöntéssel és berakással díszítették. A rézverettel díszített ostornyelek díszei és címerei voltak a pásztoroknak. Rézlemezből vagy más fémből keskeny szalagokat vágtak, illetve drótból kalapáltak, s azoknak egyik oldalát élesre reszelték. Majd ezekből a szalagokból hullámvonalakat, csillagokat, virágokat, betűket, évszámot formáltak, s miután a formák helyét beverték, a rézszalagok kiálló részeit lereszelték, majd csiszolópapírral lesimították. A Szekszárdon gyűjtött karikás barna, fényesre simított keményfából készült, ólombetéttel díszített. A nyél három részre osztott, alsó egyharmadát – mely mint egy körte kiszélesedik, és rézgombban végződik ­ öt kiemelkedő gyűrű választja el a második harmadtól. Az alsó fele három részre osztott egy-egy alul egyenes körülbelül a felső harmadától hullámvonalban kialakított négy-négy rézszöggel rögzített rézlemezzel, melyek között HARTMAN/STEFFAN felirat látható - a betűk közötti fafelület rézszegekkel kivert. A harmadik harmadban egy réz szívből három réz nyilacska ágazik egy H betű felé, melynek közepéből kettős kereszt, illetve utána 1769-es évszám látható. – E fölött lefele fordított szívek, majd a következő kiemelkedő gyűrűn háromszirmú virág, egy alacsonyabb gyűrűn rézszög sor, a harmadik kiemelkedő gyűrűn négyszirmú virágok és rézszögek, majd ugyan ilyen sorban ismétlődő díszítés látható. A második harmadban – az ostornyél közepén – az előzőhöz hasonló hármas osztásban IESVS/IOSEF/MARIA felirat olvasható. Az utolsó harmadban egy kiemelkedő domború gyűrű látható négyszirmú virágokkal, melyet kétoldalt alacsonyabb lépcsőn lefele illetve felfele álló rézlemezből kialakított szívek díszítenek. Az ostornyél felső végén körülbelül 1,5 cm hosszban – melyből a szíj tartására szolgáló befelé hajló szárú fordított U alakú vashuzal áll ki – ólomlemez fedi, mely alatt három sor átlóval osztott ólombetét látható. Hosszúság: 42,3 cm Szélesség: 4,5 cm Gyűjtés helye: Szekszárd, Tolna megye.
  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.04 másodperc