search
  • 2014. július - Fényképalbum - Szekszárd (1923)
    Tolnamegyei Takarék és Hitelbank Szekszárd Téglalap alakú, borjúbőr kötéses fényképalbum.

Fényképalbum –Tolnamegyei Takarék és Hitelbank Szekszárd Téglalap alakú, borjúbőr kötéses fényképalbum. A címlapon és a hátoldalon bőrbe nyomott minta. A címlap négy sarkában préselt fém virágdíszítés: liliom, pálmaág, rózsa. Középen emléktábla, melyet virágdíszítés keretez, alul, felül emberfej motívummal kiegészítve. Felirata: Tolnamegyei Takarék és Hitelbank Szekszárd Anyaga: borjúbőr, papír, zselatinezüst fénykép, préselt fémötvözet Szélesség: 27 cm, magasság 35,5 cm, mélység: 6 cm. 12 fényképes, 2 nyomtatott lap.

Ltsz.: újkortörténeti tárgyi gyűjtemény 2012.29.1 archív fotó gyűjtemény 2012.2.1-70. A fényképalbumot Vendel-Mohay Lajosné (1923-1993) irodalomtörténész vásárolta dr. Leopold Kornél (1865-1939) lányától, dr. Antal Lászlóné Leopold Magdolnától. Az albumot dr. Leopold Kornélnak készítették munkatársai, kollégái, beosztottai, hálából hosszú éveken át tartó munkásságáért. „Nagyságos Vezérigazgató úr, Minden alkotás, minden siker a tervelő agy és a kivitelezéshez szükséges fizikai erő együttes munkájának eredménye. Még a megnyugvást jelentő, felüdítő álom sem születik magától. Ebben is ott van a pihenő agy önfeledten működő energiája. Alkotni, teremteni tehát annyi, mint valamibe belevinni egész lelkünket, de hozzáadni fizikai erőnknek ahhoz megkivántató részét is.

Ezek jutnak eszünkbe ma, amikor megállunk annál a határkőnél, amely Nagyságodnak, a Tolnamegyei Takarék és Hitelbanknál 29 éves – ebből 12 éven át vezérigazgatói – munkásságát jelzi. Ezennel önkéntes tanubizonyságot teszünk arról, hogy nagyságos Vezérigazgató úr a szép, biztató, de mégis csak szerénynek mondható kezdethez – egész lelkét odaadta s emellett testi erejének, sőt nem egyszer a késő éjszakába benyuló munka és tervezgetések miatt, éjjeli álmának, pihenésének jelentős részét is. S csakis így jöhetett létre a mai fényes eredmény, amely számokban kifejezve, együttesen, közel tízmilliárd évi forgalmat, vagyonban pedig egymagánál a Tolnamegyei Takarék és Hitelbanknál a mai napon már 20 millió alaptőkét, 15 millión felüli tartalékot s az érdekkörébe vont vállalatoknál 14 millió alaptőkét s ugyanennyi tartalékolást, – a valóságban azonban talán még ennél is többet jelent. Jelenti: a nagyobbarányu, jól átgondolt, fokozatos fejlődést és áttérést az intézetnél betett s az innen kihelyezett pénzek közt mutatkozó kamat-differencián való napról-napra éldegélés helyett, arra a modernebb banki tevékenységre: amely gyárak füstjében, malmok zakatolásában, az iparnak, kereskedelemnek, – a régi Hermes vagy Mercurius istenség szárnyas cipőjével való ellátásában, – vagyis a mindenkor rendelkezésre álló – gyors hitelnyujtásban látja a nemzeti vagyont gyarapító köztevékenységet…

Ezzel megmondtunk mindent, de szivünk vallomást tesz még a humanizmust, a napról-napra fokozódó nyomort, a tisztviselői nehéz sorsot megértő, nemesen gondolkodó lelkéről is. Adjuk tehát ezt az Albumot büszkeséggel, de szeretetért – szeretettel is s kérjük, hogy amikor benne lapozgat, arcainkról olvassa le ne csak a kollegiális barátságot, mindnyájunk tiszteletét, a hozzá való ragasz-kodást, de a még fokozottabb haladásért és továbbfejlesztésért vele – együtt dolgozni kivánó készséget is. Isten áldja meg Nagyságodat – az egész családjával együtt. Kérjük, fogadja szívesen szerény emlékünket. Adtuk az Úrnak a magyar hazát olyan keményen megpróbáló 1923-ik esztendejében, február 11-én, de a nemzet jövőjébe vetett erős hittel s a nagyságos Vezérigazgató úr iránt való igaz tisztelettel A TOLNAMEGYEI TAKARÉK ÉS HITELBANK RT. A BÁTASZÉK-SÁRKÖZI TAKARÉK ÉS HITELBENK RT. A MOLNÁR-FÉLE NYOMDAI MŰINTÉZET RT. A MEZŐGAZDASÁGI-KERESKEDELMI RT. A MÁZA-SZÁSZVÁRI HENGERMALOM ÉS TÉGLAGYÁR RT. A DUNÁNTULI EGYESITETT HENGERMALMOK ÉS IPARI RT. IGAZGATÓSÁGA, FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁGA, TISZTIKARA ÉS ÖSSZES ALKALMAZOTTJAI. Az ovál kivágású, lapok közé préselt fényképek sorát gróf Apponyi Géza portréja nyitja. A következő lapon az igazgatóság tagjai, középen a vezérigazgató, dr. Leopold Kornél festményről készült fotómásolata.

Az igazgatóság neves tagjai dr. Martin József ügyvéd, Szeghy Sándor patikus, Bodnár István újságkiadó, szerkesztő, Ervin Kálmán és Schneider Gábor tisztviselők. A felügyelőbizottságban helyet kapott többek között gróf Széchenyi Domonkos és dr. Pirnitzer Béla. A paksi fióknál Virág Ferenc, a későbbi püspök, Molnár Sándor nyomdatulajdonos, dr. Kovács-Sebestyén Endre földbirtokos portréja szerepel, a faddi fiók négy vezetője, tisztviselője kevésbé ismert. A Molnár Nyomda igazgatóságában Molnár Mór, Szeghy Sándor, Schneider János, Winkler Nán-dor, a felügyelőbizottság munkájában dr. Kramolin Gyula is részt vett. Vezető szerepet vállalt az iparvállalatoknál gróf Apponyi Rezső, Fischof Jakab, dr. Éri Márton, és dr. Martin József is. Az album nemcsak míves kivitelével, hanem a benne szereplő hetven portréval is nagyon fontos történelmi dokumentum – sok neves személyiség arcképét csak ebből az albumból ismerhetjük meg.

Szöveg: V. Kápolnás Mária Grafika: Frankné Sági Apollónia

  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.03 másodperc