search
  • 2016. Július - John Constable (?) önarcképe – egy 90 éve árverezett festmény Szekszárdon
Hónap Műtárgya Extra 2016. július John Constable (?) önarcképe – egy 90 éve árverezett festmény Szekszárdon Magántulajdon, Szekszárd (Magyarország) A balról jobbra néző férfi arckép egy 21,3 x 16,5 cm méretű előkészített panelre lett festve. A panelt, a hátára ragasztott eredeti matrica alapján a ROBERSON & MILLER nevű londoni művészeti kellékeket előállító és gyártó cég készítette. Ezen a néven a cég 1828 és 1839 között működött. A panel hátulján, a felső harmadban, a tengelyvonaltól kissé jobbra egy 35 mm átmérőjű körpecsét látható. A körpecsét közepén a magyar kiscímer, tetején a szent koronával, alatta balra ívesen a cserfaág, jobbra ívesen a babérág. A címert körbevevő felirat „ M. kir. fővámhivatal  Budapest „ .  A  cserfa- és babérágak, valamint a Budapest felirat között a fővámhivatal I.o. minősítésének azonosítója található.  Ezt a címerformát hivatalosan az 1900-as évtől használták. (1892 – 1899 között  baloldalt helyezkedett el az olajág, és jobb oldalt a cserfaág. Mindkettőjük levélzete ritkásabb volt a később használtnál.) A Tanácsköztársaság alatt nem ez volt a hivatalos pecsétminta, az csak a királyság visszaállítása után vált ismét hivatalossá. A kisméretű kép a keretébe paszpartu segítségével van befoglalva. A paszpartu hátoldala a Pesti Hírlap 1918.november 12. kiadásának 5. és 12. oldalainak kivágott darabjával lett leragasztva, majd ezek után került sor a paszpartu előlapjának aranylemezes learanyozására. Az aranyozás nyomai jól láthatóak a felragasztott újságlap belső élein. A fentiek alapján megállapítható, hogy a festményt nem korábban mint 1900. január 1., és nem későbben mint 1918. november 12. , vámkezelés után szállították be külföldről Magyarországra. A beszállítás a  dualista államhatárokon kívülről történt, mivel Ausztria és Magyarország között nem volt vámhatár. Nem tévedünk, ha úgy gondoljuk, hogy  a vámkezelés az I. világháború előtti időkben történhetett. A fentiekből logikusan következhet, hogy a kép keretét már Magyarországon készítették. Ezt igazolja  a képkeretre rögzített, a J. Constable feliratot tartalmazó rézlemez hátoldalán található „műszaki, fém,  bádogárú és jégszekrény vállalat „ felirat, mely Steiner Géza és Társa Bt termékét takarja. A cégbejegyzés dátuma 1911. április 7 , telephelye Budapest, VII. ker. Erzsébet-körút 1. szám alatt volt. Az eddigi kutatások eredményei alapján a kép tulajdonosa Somogyi Dezső pénzmágnás, a rónafői kastély tulajdonosa volt. Somogyi Dezső,  vállalkozásai 1926 –ra csődbe mentek, és bírósági ítélettel – Dr. Kallós Henrik győri ügyvéd személyében csődgondnokot jelöltek ki a hitelezők kárigényeinek rendezése érdekében, majd bírósági végrehajtások keretében megkezdték az ingóságok árverések keretében történő értékesítését. Az árverések helye a rónafői kastélybirtok volt, melyet a helyi lapokban, de az országos lapokban (lásd Pesti Hírlap 1926. május 23. számának 52. oldala ) is meghirdettek. A kastély értékesebb berendezéseinek, műtárgyainak árverésére a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1926 decemberi aukcióján került sor. Az árverési katalógus I. része (9-29. oldal) tartalmazza az    „S. D.  rónafői kastélyberendezése, magángyűjtemények és hagyatékból származó műtárgyak „ listáját. Ennek a listának a 23. tétele Constable, John (1776-1837), A művész önarcképe tárgyú olajfestménye – 21 x 16 cm.     A katalógus előszavában – 5.,6. oldalak – az alábbiakban írnak a festményről: „ Figyelmet érdemel egy kis férfiarckép, mely a hagyományos megállapítás szerint John Constable műve. Ez ellen a megállapítás ellen nem is lehet kifogás. A nagy mesterre valló ecsetkezeléssel festett, mellig ábrázolt férfi, félig jobbfelé fordítva látható, amint szemközt néz. Ez a beállítás tökéletesen megfelel az önarcképet festő művész elhelyezkedésének……..Megállapítható tehát a mostani árverésre kerülő arcképről, hogy önarckép és ha összehasonlítjuk John Constable jólismert arcképeivel, akkor fel is ismerjük benne a teljesen azonosítható vonásokat. A művészre vallanak egyébként a festmény technikai sajátosságai is. „ A december 6.-21. közötti árverésről, és az árverést megelőző, december 2.-5. közötti kiállításról a Pesti Hírlap 1926. december 1. szerdai számának 12. oldalán tesz említést. A Pesti Hírlap másnapi számában részletes tájékoztatást ad arról, hogy a rónafői kastély berendezései a kiállítási csarnok első emeleti vöröstermében található, és kiemeli, hogy „Legnagyobb értékű és érdekességű ezek közül……ezenkívül Constable-nek  a nagy angol festőnek pompás önarcképe.” A Pesti Hírlap december 3. kiadásában részletesen beszámol az aukció-kiállítás előző napi ünnepélyes megnyitójáról, melyen József királyi herceg, és Auguszta királyi hercegasszony is részt vett, és „ különösen nagy elragadtatással szemlélte a királyi hercegi pár az aukciós anyag főértékeit...Constable önarcképét.” A kiállítás megnyitóján az újság fénykép- felvétele szerint jelen volt az akkori angol követ, Sir Colville Barclay is. A Pesti Hírlap 1926.december 4- én beszámolt Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának és nejének látogatásáról , ahol az első útjuk az aukció-kiállítás leggazdagabb termébe, a rónafői kastély berendezéseit csoportosító kiállítási helyiségbe vezetett. Annak ellenére, hogy az aukció-kiállítást az akkori politikai- és társadalmi élet legjelentősebb személyiségei is meglátogatták, fényképes nyomát (a korabeli újságokban megjelenteken kívül)  a jelenlegi archívumokban nem találtunk. Vékony Péter, műtárgybecsüs
  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2024 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.04 másodperc