search
  • 2017. június - Wolfgang Lazius: Reipublicae Romanae in exteris provinciis
A hónap műtárgya június Wolfgang Lazius: Reipublicae Romanae in exteris provinciis, bello acquisitis, constitutae commentariorum libri duodecim WMMM Könyvtári Gyűjtemény Régi Könyvek Gyűjteménye, ősnyomtatvány Ltsz.: II/3419   A mű adatai   Kiadás helye, ideje: Frankfurt am Main, 1598 Kiadó, nyomda: Apud haeredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium & Joannem Aubrium Mérete: 35x22 cm Oldalak száma: [24], 1108, [44], 47, [5] p.; illusztrált, 2 kihajtható melléklettel Típus: nyomtatott könyvlapok; bordázott gerincű bőr restaurált kötésben; eredeti elő- és fedlap a keménytáblás kötésre ragasztva; foltos borító   Könyvészeti érdekességek   A múzeumunk könyvtárában megtalálható ősnyomtatvány (többszörösen) beleltározott példányának kiadási ideje 1598, viszont a kötéstábla pár évvel később, 1601-ben készülhetett. A kötésborítón az FVR betűk látszanak. Több leltározási jelzet is található a kötetben. A legrégebbi a könyv elején beragasztott, feltehetően Wosinsky-korabeli 15/83-as jelzés. Időben ezt követheti a kötet hátulján található A48-946-os szám (1946-os év), utána a címlapon lévő 1202/1952 (1952-es év) és végül az 1957-ből származó leltározási szám. Érdekesség, hogy több intézmény és magánszemély tulajdonában is állt a kötet, erről árulkodnak a könyvben található bélyegzők: kettős pecsét „Stadtbibliothek Breslau” (Városi Könyvtár Boroszló, későbbi nevén Wroclaw), „Bibliotheka Granziana” feliratokkal, illetve az első lapon látható kézírásos bejegyzés, miszerint gróf Apponyi Sándor ajándékozta a kötetet Wosinskynak és a múzeumnak.    Lazius és műve   Wolfgang Lazius (Bécs, 1514-1565) I. (Habsburg) Ferdinánd udvari orvosa, hivatalos történetírója, kartográfusa, régiség- és műgyűjteményének gondozója. Az ingolstadti egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat, 1536-ban a császári hadsereggel, mint tábori orvos jött Magyarországra. 1540-től a bécsi egyetemen tanított. A bécsi kulturális élet központi alakja lett. Számos Magyarországgal foglalkozó műve is született (pl. Chronographia Pannonica, Descriptio Transsilvaniae). Kéziratait, más magyar vonatkozásokkal is az Österreichische Nationalbibliothek őrzi Bécsben. Térképei később térképészeti alapforrások lettek. Magyarországot ábrázoló Regni Hungariae Descriptio vera című térképe (1556) a második eredeti nyomtatott Magyarország-térkép a Lázár deák-féle (Bakócz Tamás titkára) Tabula Hungariae után. Ezt a térképét Lazius mellékletül szánta a török harcokról és Magyarország leírásáról szóló munkája mellé. Lazius itt kiállított Reipublicae Romanae című kötete egy monumentális, latin nyelven íródott történelmi témájú mű, mely a Római Birodalom (köztársaság kora), illetve provinciáinak történetét, különösképpen hadtörténetét tárgyalja 12 nagyobb fejezetben és azon belül több alfejezetben. A nagyobb fejezetek között több (kihajtható) térkép is található, melyek katonai táborokat ábrázolnak. A kötetben a szerző kitér minden meghatározásra, mint a praetor, a magister, a katonaság, a polgárság feladataira a legmagasabbtól a legalacsonyabb rangig, a hadseregre, a hadosztályokra, a kolóniákra, a municípiumokra, a díszítésekre, a háborús és békejelvények jelentéseire, a ruházatok és a fegyverek fajtáira és végül a vallási szokásokra is. A bevezetőt egy szerzői katalógus és egy rövidítésjegyzék követi, a kötetet tartalomjegyzék és mutató zárja. Érdekesség, hogy Lazius műve után a kötetbe került Stephano Zamosio (Szamosközy István [1570-1612] erdélyi magyar történetíró): Analecta Lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum című fejezete is, mely a mai Erdély területét magába foglaló Dacia római provincia történetéről és az erdélyi régi római kövek feliratairól szól. Szamosközy munkái közül csak ez jelent meg életében nyomtatásban, a többi napjainkig kéziratban maradt meg vagy elveszett.   Felhasznált irodalom   Almási Gábor: A respublica litteraria és a császári udvar a 16. század második felében. In: Aetas 20 (2005) 3. sz. 5-33. Magyar művelődéstörténeti lexikon VI. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi Kiadó, 2006 A Pallas nagy lexikona XI. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1895 https://hu.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Lazius     Szöveg: Hucker Veronika Grafika: Frankné Sági Apollónia Fotó: Retkes Tamás       Leltározási jegyzet Wosinsky korából    Leltározási jegyzet 1952-ből    Régi könyvtári bélyegző      
  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.03 másodperc