search
  • Vetélkedő
    Ismerd meg lakóhelyedet!

Tisztelt Tanárnő (Úr)!

A pedagógus kollégák kezdeményezésére a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 2009/2010-es tanévben ismét meghirdeti a korábbi években nagy érdeklődésre számot tartó Ismerd meg lakóhelyedet! című városismereti vetélkedőt, melyre a szekszárdi általános iskolák 7. osztályos tanulói nevezhetnek 3-3 fős csapatokkal a mellékelt jelentkezési lapon.

A vetélkedő két fordulós:

I. forduló

a/ A csapatok az alább megadott kiállítások közül kiválasztanak egyet, amire a bemutató vezetés, valamint a javasolt szakirodalom alapján felkészülnek. E témából adott időpontban tárlatvezetést tartanak, erre meghívják osztálytársaikat vagy bármilyen közönséget. A felkészüléshez szükséges anyagmennyiséget figyelembe véve az első három témát 1-10 ponttal, az utolsó három témát 1-15 ponttal értékeljük. 20 főig a közönség nem jelent plusz pontot, azon felül minden jelen lévő 1-1 pontot ér. Az a csapat, amely a legtöbb „látogatót” hozza, könyvjutalmat kap.

b/ Muzeológusok és a múzeumpedagógus bemutató tárlatvezetéseket tartanak az alábbi kiállításokon   a   jelzett   időpontokban.   A   programok helyszíne   a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd, Szent István tér 26.), illetve a Babits Mihály Emlékház (Szekszárd, Babits u. 13.).

Az őskor: szeptember 21. hétfő, 14.30 óra

A rómaiak Pannóniában: szeptember 21. hétfő, 15.15 óra)

A népvándorlás kora és a honfoglaló magyarság: szept. 22. kedd, 14.30 óra

Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón: szept. 22. 15.15 óra

Örökségünk. Tolna megye évszázadai: szept. 23. szerda, 14.00 óra

Babits Mihály és Szekszárd: szept. 23. szerda, 15.15 óra; helyszín: Babits Mihály Emlékház (Szekszárd, Babits u. 13.)

A bemutató tárlatvezetéseken minden csapatnak részt kell vennie, mert az itt elhangzó ismeretanyag az első forduló írásbeli vetélkedőjének alapja.

c/ A csapatok Történelmi városok. Szekszárd című ismeretterjesztő kisfilmet valamint diavetítéses előadást hallgatnak meg Szekszárd történetéről. Ekkor   adjuk   meg a   csapatoknak   az   általuk   választott   kiállításban   tartandó tárlatvezetés időpontját is.

Időpontja: 2009. szeptember 30. szerda 14 óra Helyszíne: a megyei múzeum pincemúzeumi foglalkoztatója

d/ A   csapatok   eddig   megszerzett   ismereteikről   írásban   adnak   számot.   A tárlatvezetésért kapott pontszám (a látogatókért kapott plusz pontok nélkül) és az írásos vetélkedőn szerzett pontok együttesen adják az I. forduló eredményét. A legjobbak vesznek részt a döntőn.

Segédanyagok az I. forduló felkészüléséhez:

-         A megyei múzeum és az emlékház portáján vásárolható ismertetők
-         Örökségünk. Tolna megye évszázadai. Kiállításvezető (szerk.: Gaál Attila, Gaál Zsuzsanna. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2006.)
-         Andrásné Marton Zsuzsa – Frankné Sági Apollónia: Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Örökségünk. Tolna megye évszázadai című kiállításához (WMMM. Szekszárd, 2008.)
-         Andrásné Marton Zsuzsa – Frankné Sági Apollónia: Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti kiállításához (WMMM. Szekszárd, 2008.)
-         Vendel-Mohay Lajosné: „Áll a régi ház még…” (Múzeumi füzetek, WMMM, Szekszárd, 1998.)
-         Babits Mihály (szerk.: Lovas Csilla, Magyar Irodalmi Emlékházak sorozat, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2008.)
-         Lovas Csilla – Frankné Sági Apollónia: „Zsindelytetős régi háznak voltam gyermeke”. Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet a Babits Mihály Emlékházhoz (Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2008.)

II. forduló

Az első fordulón legjobban szereplő csapatok írás- és szóbeli feladatokat oldanak meg.

Segédanyagok a II. forduló felkészüléséhez:
-         Szekszárd város történeti monográfiája I. kötet (szerk.: K. balogh János, Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd, 1990.)
-         Töttős Gábor: Rejtett értékeink (Szekszárd, 1985.)
-         Töttős Gábor: Történelmi séták Szekszárdon (Szekszárd, 1986.)
-         Sipter Gézáné: Korok és emberek. Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye (Szekszárd, 1973.)
-         Marton Zsuzsa – Vadas Ferenc: Alkotások és pályaképvázlatok (Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1990.)
-         Szekszárd. A XXI. század közepén. (Szerk.: Bunovácz Dezső. Szerző: Balázs Kovács Sándor. CEBA Kiadó, 2002.)
-   Magyarország megyei kézikönyvei 16. kötet. Tolna megye kézikönyve (főszerk.: Kaczián János, CEBA Kiadó, 1997. 207-233. oldal)
-   Vendégváró útikönyv. Látnivalók Tolna megyében (Weldpress Kiadó, 1996. 42-59. oldal)  

A vetélkedő időrendje:

2009. szeptember 21., 22., 23.     bemutató tárlatvezetések

szeptember 30.                       film- és diavetítés Szekszárd történetéről
október                                   felkészülés
október vége – november         a csapatok tárlatvezetései
2010. január vége                    az I. forduló zárása, írásbeli vetélkedő
április eleje                             a II. forduló zárása, döntő        

Jutalmazás:  

Az első helyezett csapat tagjai részvételi jogot nyernek a 2010. nyarán megrendezésre kerülő egy hetes múzeumi táborban való részvételre. Az első három helyezett csapat tárgyjutalmat, könyvutalványt és oklevelet további helyezettek könyvjutalmat és oklevelet kapnak. Minden résztvevő egyszeri múzeumlátogatásra jogosító, ingyenes CSALÁDI MÚZEUMI BELÉPŐJEGYET kap (2 felnőtt és 2 gyermek részére szól).

A nevezési lapokat 2009. szeptember 16-ig szíveskedjenek eljuttatni – az első forduló választott kiállítási témáját megjelölésével – az alábbi címre: Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ill. az alábbi e-mail címre: anzsu@wmmm.hu

Szekszárd, 2009. augusztus 26.

Dr. Gaál Attila

megyei múzeumigazgató

  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.03 másodperc