search

Bátai Tájház

A Bátai Tájház a településre jellemző építészeti értékeket őriz. Fésűs beépítésű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, épület úgynevezett

​​Évszázadokon keresztül a Bátán élő nép megélhetési forrása elsősorban a halászat és a legeltető állattartás volt. A 19. század második felében befejeződött vízszabályozások, ármentesítések következtében az áradásoktól megkímélt területeken alapvetően megváltozott a gazdálkodás, megkezdődött a szántóföldi művelés és az istállózó állattartás térhódítása. A lecsapolt területeken a földművelésből élők gazdag termést takarítottak be, növekedett a jövedelmük, melynek eredményeként megváltozott a paraszti munkaeszközök készlete. Új építkezésbe fogtak, fokozott hangsúlyt helyezve az épületdíszítésre, a polgári értékeket követő lakásberendezésre.

A Bátai Tájház a településre jellemző építészeti értékeket őriz. Fésűs beépítésű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, épület úgynevezett "hosszú ház", melynek portáján a paraszti gazdálkodáshoz szükséges minden gazdasági épület megtalálható. P. Sümegi Mihály földműves építtette, leszármazói birtokolták 2001-ig.

Az 53/2011.(VIII. 25.) NEFMI rendelet 6.§ műemlékké nyilvánította. A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben épült népi lakóépület és melléképületei (magtár, pajta, istálló, présház, kocsiszín és góré) építészeti értékeinek, valamint a bennük őrzött eredeti berendezések megőrzése.

A Bátai Tájház a táj átalakulását követően megváltozott gazdálkodás és az ennek következményeként átalakuló paraszti életmód tárgyi emlékeit őrzi. A tájház épületegyüttese a Duna szabályozása után meggazdagodott katolikus lakosság jellegzetes paraszti portáját: lakóházát teljes berendezésével, gazdasági épületeit valamint az állattartáshoz, földműveléshez, szőlőműveléshez, szükséges munkaeszközöket mutatja be eredeti helyükön. A tájház leggazdagabb anyaga a textilgyűjtemény: a bátai katolikus és református lakosság viseletének teljes skálája látható, igen értékesek a lakástextíliák: a szőttesek, a hímzések, a csipkék. Gazdag az egyházi élettel, népi vallásos gyakorlattal kapcsolatos emlékanyag is.

A magtárból kialakított kézműves műhelye teret biztosít a mai hagyományőrzésnek is programok, kézműves foglalkozások szervezésével. Itt kapott helyet a hímes tojás kiállítás is.

- ​Cím: 7149 Báta, Fő utca 86.
- Telefon: +36 20 576 4130
- E-mail: batai.tajhaz@gmail.com
- http://www.bata.hu/kezdolap_tajhaz​
- facebook.com/Bátai-Tájház

  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.02 másodperc