search

Bátaszéki Tájház

Az anyagi jólétet sugalló, rangos német parasztház 2000. júniusától ad helyet a Bátaszéken élő három legnagyobb népcsoport tárgyi emlékeinek.

A Bátaszéki Tájház a város központjában, a Szabadság utca 24. szám alatt áll.

Az anyagi jólétet sugalló, rangos német parasztház 2000. júniusától ad helyet a Bátaszéken élő három legnagyobb népcsoport tárgyi emlékeinek.

Városunk lakossága zömében a XVIII. században ide telepített németekből, a II. Világháború után áttelepített felvidéki és Bukovinából elmenekült székely magyarokból tevődik össze. Az ő bútoraikat, használati tárgyaikat, ruháikat, kézimunkáikat őrzi és mutatja be ez a gyűjtemény.

Az épület homlokzatát gazdag eredeti stukkódíszítés borítja, a gangról az utcára nyíló fából készült kiskapu is eredeti faragott díszítésű. Ugyanígy eredeti faragott díszítésű a lakószobák, a pince és a padlásfeljáró ajtait követő kétszárnyú présházajtó is. A házhoz nagy területű előudvar tartozik. Magához a lakóépülethez teljes hosszában széles lapozott gang csatlakozik, melyen henger alakú oszlopok tartják a tetőszerkezetet. A lakóépületben öt nagyobb helyiség, szoba található.

Az épület jól tükrözi az egykor benne lakók életmódját: a lakóhelységek után található a présház és az egész épület alatt pince van - mindez szőlőtermesztésre, bortermelésre utal. A lakóépület végében kap helyet az intenzív állattartás elengedhetetlen feltételéül szolgáló istálló és fészer. A hátsó udvarban eredeti, kukorica tárolására szolgáló górét láthatunk.

Az oldalsó épület a gazdálkodásból kiöregedett idős házaspár lakóhelyéül szolgált.


A főépület négy helyiségében kapott helyet a néprajzi gyűjtemény:

    Az utcai szobában a németek "tiszta szobája" látható: az egykori ünnepi ruházatot a régi bútorokkal berendezett szobában a gyönyörű viseletekbe öltöztetett bábukon szemlélheti meg a látogató közönség. Korabeli fotók, könyvek tanúskodnak a múlt eseményeiről. E helyiséget a szintén helyi német hagyomány szerint berendezett konyha követi - csodálatos kézimunkákkal, kézzel hímzett függönyökkel, eredeti konyhai bútorokkal, eszközökkel berendezve.

    A harmadik helyiségben található a székely kiállítás. Bukovinából, Józseffalváról menekült székely családok találtak nálunk új otthonra.
    Gyűjteményük legszembetűnőbb tárgyai: a hozományul szolgáló vetett ágyak, a konyhában használatos edényeket, eszközöket tároló polc és a faóra. Számos szőtt és hímzett kézimunka dícséri az egykor élt "fehérnép" keze munkáját. Fotók és iratok sokasága is őrzi a régi idők emlékeit.

    A negyedik szobát a felvidékiek rendezték be megőrzött bútoraikkal, használati tárgyaikkal, textíliáikkal, kézimunkáikkal.
    Felvidék 16 magyarok lakta (ma Szlovákiához tartozó) településéről kerültek Bátaszékre városunk e népcsoporthoz tartozó lakói. Kiállításukhoz elsősorban Nagysallóból (felvidéki testvérvárosunk), Negyedből és Udvardról származó családok ajánlották fel hagyományaikat őrző tárgyaikat.

A 2000-ben megnyílt négy-szobányi gyűjtemény folyamatosan bővül.


A kiállítás-bővítés első szakaszában az oldalépület egyik helyiségben iskolatörténeti kiállítás, a másikban régi helyi mesterségek fennmaradt eszközeiből (kékfestő, fényképész, cukrász) összeállított ízelítő készült el. Ugyanekkor az istállóban és az un. hátsóudvarban mezőgazdasági gépek, eszközök kaptak helyet.

Az egykori présházból kialakított 50 személy befogadására alkalmas közösségi helységben lehetőség nyílik különböző foglalkozások megtartására - alkalomadtán vendéglátásra is. Szükség esetén a régiből átalakított hátsó konyhában "sütni-főzni" is lehet.

2005. májusában az épület pincéjében elkészült a városunk területén egykoron működő Ciszterci apátság leleteiből összeállított gazdag régészeti kiállítás.

A pince rövidebb szárnyában a szőlő-fedolgozás és borászkodás eszközei kaptak helyet.

  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.02 másodperc