search
  • 2018. január - Fényképalbum
 

Fényképalbum

Szekszárd-bátai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat

  Téglalap alakú, fekvő formátumú, sötétszürke kartonra ragasztott fényképek, világosabb barna színű zsinórral összefűzve. A bevezető szöveg két lapját a Molnár-féle Rt. nyomtatta Szekszárdon, sorozatszám 4178. A borítón arany, nyomtatott nagybetűs felirat: SZEKSZÁRD-BÁTAI ÁRMENTESÍTŐ ÉS BELVÍZSZABÁLYOZÓ TÁRSULAT Anyaga: karton, papír, fekete-fehér zselatinezüst pozitív képek, sodrott zsinór Szélesség: 18,6 cm, magasság 12,2 cm, mélység: 1 cm. 26 fényképes, 2 nyomtatott lap. Irodalmi gyűjtemény, Mészöly Miklós letét 164. sz.   A fényképalbum Mészöly Miklós hagyatékával került az irodalmi gyűjteménybe letétként. Az album több példányban készült, egyet a Duna Múzeum is őriz. Mészöly Miklós édesapja, Molnár Sándor a Szekszárd-bátai Ármentesítő Társulatnál 1916-tól mérnök, majd főmérnök volt, az 1920-as évek közepétől igazgató-főmérnök, mely pozíciót 1946-ig töltötte be. Az albumot 1931-ben állították össze. A fényképek egy része minden bizonnyal ebből az alkalomból, megrendelésre készülhetett, amit mutat a beállítás és a fotó minőségének professzionalitása, valószínűleg a Borgula műteremtől rendelték meg a helyszíni fotózást. Több képről tudjuk azonban, hogy korábban készült, illetve feltételezzük, hogy Molnár Sándor saját fotói is helyet kaptak a válogatásban. . „A Szekszárd-bátai ármentesítő és belvízszabályozó társulat rövid története.             A társulat 1869-ben alakult meg, árterülete 40.472 kat. hold. 1869-ig erdőség, nádas és legelőn kívül biztosan megmívelhető szántóföldet nem ismerünk árterünkön.             A szántók ezideig a környező hegység lankás lejtőin helyezkedtek el, ahol árvizek idején a lábas jószág is biztos szárnyékot talált. 1896-ig csak ármentesítő társulat voltunk, ez időtől kezdve a belvízrendezést is bevettük programunkba s a meglévő két belvízlevezető zsilip helyén szivattyútelepet építettünk.             A társulat védtöltéseinek hossza 41,5 km, belvízcsatornáké 191 km, míg vadvízárkoké 52 km.             Szivattyútelepek száma 2, összesen 800 HP-vel és másodpercenkint 9500 liter vízemelő képességgel.             A hidak, műtárgyak, zsilipek, tiltók, átereszek száma meghaladja a 100-at.             A központban az igazgató-főmérnökön kívül egy pénztáros-mérnök és egy nyilvántartó van alkalmazva, a külső perifériákon pedig egy vízmester, 2 gépész a szükséges számú fűtő- és segédgépész személyzettel, 5 gátőr és 3 csatornaőr teljesít szolgálatot.             Hogy a társulat ármentesítési és belvízrendezési munkálatainak haszna és eredménye milyen óriási, ide iktatjuk az árterület művelési ágak szerinti megoszlását az 1869. évi és a mostani 1931. évi állapotnak megfelelően:                                                              1869-ben volt                          1931-ben van az árterületen:                        az árterületen: Szántóföld                                                      1,5%                                       80% Rét                                                                  27%                                        12% Legelő                                                            25%                                        5% Erdő                                                               11,5%                                     0,25% Nádas                                                             11%                                        1,5% Terméketlen terület                                    24%                                        1,25%             A megalakulás óta a társulat több mint 4.000.000 pengőt fektetett árvédelmi és belvízrendezési munkálatokba s az árterületen, melynek nagyon gyér számú lakossága a szabályozás előtt pásztorkodással és halászattal foglalkozott, ma 8 virágzó község van 36.933 lakossal s a vidék nagy számú tanyarendszerrel épült be. Az árterületet vasútvonalak és kövesutak hálózzák be s a sokféle ’tóság’ elnevezés, mely számtalan dűlő nevében még mindig bennfoglaltatik –ma már csak a múlt idők emléke – s helyükön ősi televény földön virágzó mezőgazdasági kultúra fejlődött. Szekszárd, 1931. évi július hava.   Molnár Sándor                                                          Jankó Ágoston társ. igazgató-főmérnök                                             társ. elnök”   Az albumban bemutatják a társulat valamennyi jelentős objektumát Bátától Lankócig, a sort két térkép – az 1818-as Schnéman József-féle, illetve az 1931-es állapotokat rögzítő Sárköz-térkép nyitja. A bátai szivattyútelep két külső felvétele után a gépházban megjelenik a főmérnök, Molnár Sándor is. A bátai zsilip előtt asszonyok mosnak, megismerhetjük a bátai gépészlakást, a vízmesteri lakás előtt a társulat gépkocsija is felbukkan. A IV. számú gátőrház előtt az ott élőket, a III. gátőrháznál a töltés oldalában pihenő munkásokat is megörökítették. A másik nagyon jelentős vízügyi objektumot, a lankóci (decsi) szivattyútelepet távolabbi és közelebbi képen is láthatjuk. A betonlé bepréselése, a szivattyútelep megerősítését dokumentáló felvétel azonban az album készítése előtt több évvel korábban, 1926-ban készült. Itt is megjelenik a főmérnök, a gépházban Molnár Sándor bricsesznadrágban, világos kalapban pózol a kamera előtt. A Jolán kotróhajó – melyet a főmérnök feleségéről neveztek el – két felvétellel is helyet kapott az albumban. A Lajvér-patakot tisztító kubikosok mellett a főcsatorna egyik hídját, töltésrészleteket és a hullámteret is megismerhetjük. Mészöly Miklós gyermekkorában sok időt töltött azokon a helyszíneken, melyekről az album is megemlékezik. Élményeit a „Fekete gólya” című ifjúsági regényben örökítette meg, ahol kimondatlanul ugyan, de Bátát és környékét, az ártéri világot választotta regénye helyszínéül.   Szöveg: V. Kápolnás Mária Fotó: Retkes Tamás Grafika: Vicze László  
  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.02 másodperc