search
  • 2022. június - 19. századi párbajpisztolypár
A hónap műtárgya – 2022. június   19. századi párbajpisztolypár   Újkortörténeti fegyver gyűjtemény, leltári szám: 1989.51.1-2. Hossz: 42 cm   A műtárgy jellemzői Díszes, gyönyörűen kidolgozott párbajpisztolypár, nyolcszögletű, huzagolt csővel, csappantyús elsütőszerkezettel. A fegyverek vonalvezetése elegáns, felületüket fényes politúr borítja. A diófa ágyazás vésett, a markolat szépen bordázott. A lakat lemez, a támasztó nyúlvánnyal rendelkező sátorvas és a csúcsba futó markolatlemez kézi vésett, gazdagon díszített, rendkívül finom munka. A cső csőfar felőli felső része tausírozott, a növényi ornamentikán kívül a K. Kobza Pressburg felirat, valamint egy 1-es vagy egy 2-es szám látható rajta. A fegyverek nézőkével és ékpályán mozgatható céltüskével is rendelkeznek. A lakatlemezen szintén a K. Kobza felirat olvasható. Egy kis párbajtörténelem Párbajnak nevezzük azt a viadalt, amelyet két egyén valamely sértésen alapuló kihívás eredményeként vív olyan fegyverrel, amely az emberi élet kioltására alkalmas. A párbaj célja nem az emberélet kioltása, hanem a becsület megóvása, a sértésért adott vagy kapott elégtétel volt. A párbajt tanúk jelenlétében kellett lefolytatni, miután a segédek előzőleg megegyeztek a párbaj feltételeiben. A segédek mellett egy orvosnak is jelen kellett lennie a párbaj lebonyolításánál. Amennyiben a viadalt nem előzte meg a segédek megállapodása, vagy a párbaj tanúk nélkül zajlott, akkor a cselekmény a törvény értelmében emberölésnek minősült. A sértést követően a segédek a sértés súlyának megfelelően meghatározták a fegyvernemet és a párbaj feltételeit. Pisztolypárbaj A párbajpisztolyok nagy kaliberű – általában 10–18 mm-es – elöltöltő csappantyús pisztolyok voltak. A pisztolyok töltése feketelőpor, ólomgolyó, papír vagy nemezfojtás és vörösréz csappantyú. A párbajozók nem viselhettek olyan öltözetet, amely felfogta volna a lövedéket és a ruhájukba sem rejthettek erre a célra szolgáló tárgyat. Enyhébb sértés esetén sima csövű, irányzék nélküli fegyverekkel párbajoztak, súlyos sértéseknél azonban előkerültek a pontosabb céllövő fegyverek irányzékkal és huzagolt csővel.  A párbajt vívhatták meghatározott helyről, közeledéssel vagy vezényszóra. A pisztolypárbajoknál a lőtávolság 12 és 40 méter között volt meghatározva, és maximum három-három lövés volt engedélyezve a felek számára. A műtárgy beazonosítása Ahhoz, hogy egy pisztolypárt párbajpisztolyként azonosíthassunk, meg kell vizsgálnunk néhány kritériumot. Figyelembe kell vennünk, hogy nem minden pisztolypár párbajpisztoly, viszont az egészen biztos, hogy a párbajpisztolyok eredetileg mindig párban voltak. A párbajpisztolyok elegáns, finoman kidolgozott fegyverek, amelyeken a fegyverműves nevét mindig feltüntették a csövön és a lakatlemezen. Mindig két tökéletesen azonos kivitelű fegyverről van szó, amelyeket mutatós szettként árusítottak. Katonatisztek esetében volt csak megengedett a saját szolgálati fegyver használata, mert ezek szintén azonos paraméterekkel rendelkeztek. A párbajkészlet a pisztolyokon kívül tartalmazta a töltővesszőt, tisztítóvesszőt, lőpormércét, golyóöntőformát, lövedék- és flastromtartó szelencét, olajtartó flaskát, flastromvágót és dobozkát a csappantyúknak. Mindenből egyet, mert a töltésnél mindkét fegyvert tökéletesen egyformán kellett kezelni. Sajnos ezek a garnitúrák nagyon ritkán maradtak hiánytalanok. Gyakran csak a fegyvereken található jelzésből – az 1-es vagy 2-es számból – lehet arra következtetni, hogy létezett egy ikertestvére a pisztolynak, amely az idők során elkeveredett. Jelen esetben a pisztolypár mindkét tagja a múzeum gyűjteményében található az eredeti dobozzal együtt. Sajnos a készlet többi tartozéka hiányzik. A pisztolyokon található K. Kobza felirat a fegyverek készítőjét jelöli. Karl Kobza pozsonyi fegyverműves volt, aki 1856-ban alapította műhelyét. Tudjuk róla, hogy négy munkással dolgozott és részt vett több pesti iparkiállításon is. 1864-ben díszoklevéllel jutalmazták golyós és sörétes fegyvereiért. A fegyverek dobozán – a készítő nevén és címén kívül – látható A pozsonyi iparkiállítás, valamint A pozsonyi legényegylet felirat és az 1864-es dátum. Karl Kobza vélhetően a pozsonyi legényegylet számára készítette ezeket a párbajpisztolyokat, és a pozsonyi iparkiállításon mutatta be őket 1864-ben. Mivel a pisztolyok csöve huzagolt, és nézőkével, valamint sínpályán mozgatható céltüskével is fel van szerelve, semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy kizárólag súlyos sértés esetén választották őket a párbaj eszközéül. Hozzáértő kezekben ezek a fegyverek éppen olyan pontosak és halálosak lehettek, mint amennyire gyönyörűek.   Felhasznált irodalom: Clair Vilmos: Párbaj-Codex. Budapest, 1914. Németh Balázs: A párbajpisztoly és a párbaj https://kapszli.hu/a-parbajpisztoly-es-a-parbaj/ (utolsó letöltés: 2022. 05. 24.) Temesváry Ferenc: Adalékok a pest-budai kisipari fegyvergyártás történetéhez. In: Folia Archaeologica 14. (1962) 229–250.   Szöveg: Mácsainé Iván Éva Fotó: Retkes Tamás      
  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2023 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.03 másodperc